57812 (021)

پروژه ها

پروژه ها

به منظور آشنایی با توانمندی های اجرایی و حوزه فعالیت شرکت فرآیند زمین پرداز (سهامی خاص) لیستی از برخی پروژه های اجرای در صنایع مختلف ارائه میشود. اطلاعات ارائه شده می تواند فضای مناسبی جهت مقایسه با شرایط و نیاز شما را فراهم کند.

در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی و یا مشاوره در خصوص نیازهای فنی پروژه خود و یا دریافت نمونه ای از قراردادهای اجرایی در حوزه های مختلف کاری لطفا با ما در تماس باشید.