57812 (021)

آشکارسازی راداری GPR

GPR Scanning services

آشکارسازی راداری GPR

تصویربرداری راداری زیرسطحی اسکن سازه های بتنی و بستر لوله

GPR Scanning services

تکنولوژی GPR (Ground Penetrating Radar کاربردهای وسیعی در صنعت آشکارسازی دارد که شرکت فرآیند زمین پرداز بعنوانی یکی از اولین و قطعا بعنوان پیشرو و بزرگترین مجری پروژه های اسکن و تصویربرداری راداری در کشور آمداگی دارد انواع خدمات در این حوزه را به شرح زیر ارائه نماید: -آشکارسازی، مسیریابی و تعیین عمق خطوط تاسیسات غیرفلزی ، کانال ها و چاه ها -اسکن و تصویربرداری از سازه های بتنی، دیواره ها، مخازن، دیواره کوره ها و … -اسکن و تصویربردای جهت بررسی لایه های بستر لوله های خطوط انتقال -اسکن و تصویربرداری جهت تشخیص حفره ها و نشست زمین بر اثر نشت

در صورت تقاضای اجرای پروژه فرم روبرو را تکمیل و ارسال نمایید:

جهت آشنایی با نمونه پروژه های اجرایی به بخش نمونه کارها مراجعه کنید:

جهت آشنایی با تجهیزات مورد استفاده به بخش تجهیزات مراجعه کنید: