57812 (021)

تست پوشش و عیب یابی عایق

Pipe Coating inspection

تست پوشش و عیب یابی عایق

تست پوشش و عیب یابی عایق خطوط لوله و کابل های مدفون

Pipe Coating inspection

بررسی و نظارت بر سلامت عایق لوله های گاز، نفت و مشتقات نفتی یکی از مهمترین بخش های نظارتی در این صنعت می باشد، سیستم حفاظت کاتودیک و رفع عیوب احتمالی عایق ها و پوشش شبکه تاسیسات زیرسطحی می تواند مانع از ایجاد نشت در شبکه شود. همچنین شناسایی عیوب عایق کابل های برق مدفون در خاک یکی از چالش های همیشگی شرکت های توزیع برق و بسیاری از صنایع بزرگ همچون پتروشیمی ها و پالایشگاه ها و کارخانجات کشور می باشد.

در صورت تقاضای اجرای پروژه فرم روبرو را تکمیل و ارسال نمایید:

جهت آشنایی با نمونه پروژه های اجرایی به بخش نمونه کارها مراجعه کنید:

جهت آشنایی با تجهیزات مورد استفاده به بخش تجهیزات مراجعه کنید: