3095
3042

واحد آشکارسازی زیر سطحی (تهیه نقشه ازبیلت تأسیسات)

مدیریت شبکه تأسیسات و ارائه خدمات نگهداری و سرویس شبکه، نیازمند وجود اطلاعات مکانی و توصیفی از تأسیسات می باشد لذا وجود اطلاعات و نقشه های ازبیلت با دقت و صحت بالا یکی از ابزار های پر اهمیت در شناخت و مدیریت شبکه می باشد. شرکت فرآیند زمین پرداز (سهامی خاص) با تجربه بیش از یک صد کیلومتر تهیه نقشه با مقیاس ۱/۲۰۰ در کشور و دانش و تجربه تهیه نقشه با مقیاس و دقت یک به یک و GIS ready در مجتمع های پالایشگاهی و نیروگاهی و مراکز با تراکم بالا خود را به عنوان یکی از دقیق ترین و مجهزترین شرکت های مجری تهیه نقشه ازبیلت تأسیسات زیر سطحی مطرح نموده است.

تیم آشکارسازی و تهیه نقشه ازبیلت مجهز به جدیدترین تجهیزات آشکارسازی لوله ها و کابل های فلزی و غیر فلزی شبکه تأسیسات می باشد.

مجموعه فعالیت های این واحد در حوزه تهیه نقشه ازبیلت و آشکارسازی زیر سطحی به صورت زیر ارائه می شود:

  • مجری پروژه های آشکارسازی تهیه نقشه ازبیلت شبکه فلزی و غیر فلزی گاز ، آب و خطوط انتقال
  • تهیه نقشه شبکه کابل برق ، فیبر نوری و شبکه های مخابراتی
  • ارائه دهنده ی اطلاعات مکانی و توصیفی از شبکه تاسیسات جهت سیستم GIS مطابق با استانداردها
  • پیمایش و نشانه گذاری معارضین شبکه های مورد نظر کارفرما و یا آشکارسازی کلیه تاسیسات مسیر
  • تهیه تصویر دوبعدی و سه بعدی از زیر سطح زمین و نمایش تاسیسات در لایه های عمقی متفاوت
  • آشکارسازی با دقت یک به یک و امکان پیاده سازی بر روی نقشه ها خام به هر مقیاس
  • مجری پروژه های موردی آشکارسازی در محیط های صنعتی ، شهری و خطوط انتقال
  • ارائه دهنده خدمات آشکارسازی در تمام ساعات شبانه روز و تمام روزهای هفته ۲۴ / ۷