57812 (021)

مسیریابی و تهیه نقشه ازبیلت

Underground Utility Mapping

مسیریابی و تهیه نقشه ازبیلت

آشکارسازی و تهیه نقشه ازبیلت تاسیسات فلزی و غیرفلزی مدفون

Underground Utility Mapping

اطلاعات از مسیر تاسیسات زیرزمینی از هر جنس شبکه که باشد، اهمیت بالای در هر نوع فعالیت توسعه ، نگهداری و تعمیرات دارد. سازمان ها و شرکت پیش از هر نوع فعالیت در سطح و زیرسطح طمین می بایست اطلاعات مکانی و توصیفی کاملی از تاسیسات لوله و کابل های مدفون در خاک داشته باشند، این امر موجب جلوگیری از آسیب دیدن تاسیسات در حین حفاری ، تداخل با دیگر تاسیسات مدفون و … می شود. شرکت فرآیند زمین پرداز با دقیق ترین و مدرن ترین تجهیزات روز جهان هر گونه شبکه تاسیسات مدفون در خاک لوله های آب ، لوله های گاز ، فیبر نوری ، کابل های برق ، کابل های مخابراتی و … از هر نوع جنس فلزی و غیرفلزی را تا عمق 8 متر آشکارسازی می کند و در صورت نیاز متقاضی نقشه اربیلت با دقت های مورد نظر 1/200 و یک به یک ارائه می نماید. اگر نیاز به اطلاعات از محل دفن دقیق و عمق دقیق تاسیسات مدفون در خاک خود دارید ما برترین شرکت فعال در این حوزه در کشور هستیم.

در صورت تقاضای اجرای پروژه فرم روبرو را تکمیل و ارسال نمایید:

جهت آشنایی با نمونه پروژه های اجرایی به بخش نمونه کارها مراجعه کنید:

جهت آشنایی با تجهیزات مورد استفاده به بخش تجهیزات مراجعه کنید: