57812 (021)

نشت یابی تاسیسات آب

Water Leak Detection

نشت یابی تاسیسات آب

نشت یابی خطوط آب شهری ، صنعتی ، خطوط انتقال

Water Leak Detection

یکی از بزرگترین چالش های سازمان ها و شرکت ها بررسی شبکه تاسیسات آب زیرزمینی و کشف نشت های احتمالی در شبکه می باشد. هدررفت آب فارغ از اهمیت بالای آن در اقلیم نیمه خشک ایران می تواند آسیب های فراوانی به زیرساخت ها و دیگر تاسیسات وارده آورده و یا موجب هزینه های بالای حاصل از پنشست زمین و تخریب وسیع در بلند مدت شود.

در صورت تقاضای اجرای پروژه فرم روبرو را تکمیل و ارسال نمایید:

جهت آشنایی با نمونه پروژه های اجرایی به بخش نمونه کارها مراجعه کنید:

جهت آشنایی با تجهیزات مورد استفاده به بخش تجهیزات مراجعه کنید: