57812 (021)

نشت یابی گاز و میعانات نفتی

Oil & Gas Leak Detection

نشت یابی گاز و میعانات نفتی

نشت یابی خطوط شهری و انتقال گاز، نفت و مشتقات نفتی

Oil & Gas Leak Detection

نشت در خطوط انتقال و توزیع گاز، نفت و انواع میعانات نفتی در بسیاری جهات حائز اهمیت فراوانی است. ارزش سیال موضوع نشت و هدررفت بسیار بالا بوده و بسته به میزان نشت روزانه می تواند صدها هزار دلار خسارت مالی ایجاد نماید. نشت این سیالات محیط اطراف خود را وارد ریسک ها و خطرات بالقوه ای می کند که در بسیاری موارد می تواند خسارات جبران ناپذیری در بخش نیروی انسانی و مالی ایجاد کند و یکی از پر اهمیت ترین موارد خطرناک بودن نشت این نوع سیالات آسیب های چبران ناپذیر محیط زیست می باشد آلودگی های آب های سطحی و زیرسطحی و متاثر شدن بافت های زمین و گونه های گیاهی … .

در صورت تقاضای اجرای پروژه فرم روبرو را تکمیل و ارسال نمایید:

جهت آشنایی با نمونه پروژه های اجرایی به بخش نمونه کارها مراجعه کنید:

جهت آشنایی با تجهیزات مورد استفاده به بخش تجهیزات مراجعه کنید: