57812 (021)

کشف انشعابات غیرمجاز

Illegal connection detection

کشف انشعابات غیرمجاز

کشف انشعابات غیرمجاز تاسیسات شهری و خطوط انتقال

Illegal connection detection

متاسفانه ایجاد انشعابات غیرمجاز در بسیاری از تاسیسات کشور وجود دارد که فارغ از خسارات و زیان مالی برای کشور موجبات آلودگی های وسیع زیست محیطی ، عدم تعادل در پارامترهای شبکه ، افت فشار و بسیاری ناهنجاری های دیگر می شود که در مجموع مدیریت شبکه را با داده های موجود نا متناسب و مشکل می کند. شرکت فرآیند زمین پرداز بطور تخصصی بیش از 14 سال تجربه مستقیم در کشف و آشکارسازی انواع انشعابات غیرمجاز بر روی خطوط شبکه شهری ، صنعتی و خطوط انتقال از انواع تاسیسات و انواع جنس لوله را داراست.

در صورت تقاضای اجرای پروژه فرم روبرو را تکمیل و ارسال نمایید:

جهت آشنایی با نمونه پروژه های اجرایی به بخش نمونه کارها مراجعه کنید:

جهت آشنایی با تجهیزات مورد استفاده به بخش تجهیزات مراجعه کنید: