آموزش مهارتی کشف انشعابات غیر مجاز

جلسه ی آموزشی کارشناسان آب و فاضلاب استان اصفهان 

با توجه به مذاکرات انجام شده از طرف شرکت فرایند ارقام پرداز و درخواست کارشناسان شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان ۴ نفر از
کارشناسان آن شرکت محترم جهت آموزش در تهران حضور بهم رساندند. تیم اجرایی و پرسنل متخصص کشف انشعابات غیر مجاز شرکت فرآیند
زمین پرداز پس از برگزاری دوره تئوری عملکرد دستگاه
NOGGIN250 ) GPR
)، به همراه کارآموزان جهت آموزش عملی به محل پروژه واقع
در خیابان آیت ا… کاشانی، خیابان بهنام، آب و فاضلاب منطقه ۳ استان تهران منتقل گردیدند.

 

در گام اول شیر فلکه مربوط به شبکه ی آب شهری نزدیک به فضای سبز بسته شده و وضعیت آب در پارک بررسی می گردد، در صورتیکه آب آبیاری نیز قطع شود جهت اطمینان شیر فلکه باز شده و از محل آبیاری فضای سبز نمونه گیری جهت تست کلر صورت می گیرد.

نمونه آب مشخص می کند آب دارای کلر است و به این مفهوم است که از آب مصرفی شهر جهت آبیاری استفاده می شود.

در مرحله دوم طبق نقشه دریافتی از شرکت آب و فاضلاب منطقه ۳ مسیر عبوری خط اصلی توسط دستگاه (NOGGIN250 (GPR  اسکن و بررسی می شود.

در مسیر عبور خط لوله ی آب از سطح زمین و مسیر کنار این لوله اسکن انجام می گیرد و با توجه به گراف هایی که در دستگاه دیده می شود محل هایی علامت گذاری می گردد . این نکته دارای اهمیت است که محل هایی که دستگاه ، لوله یا کابلی را نمایش میدهد باید علامت گذاری نمود ولی این علامتها صرفا محل دقیق عبور لوله نبوده و با اسکن های مختلف محل دقیق مشخص میگردد.

بعد از انجام اسکن در چند مرحله در عرض و طول خیابان محل عبور یک لوله به صورت مستقیم طبق علامت گذاری مشخص میگردد. با مشاهده ی اسکن مسیر و علامت های مشخص شده احتمال میرود که مسیر عبور انشعاب غیر مجاز آشکار شده باشد. یادآوری: به منظور جلوگیری از حفاری اشتباه دستگاه GPR مدل ۲۵۰ NOGGIN دارای فیلترها و امکانات بسیاری می باشد تا کاربر میزان خطای احتمالی را به صفر برساند.

در مرحله آخر پس از حفاری در همان مسیر خط لوله آشکار شده و مسیر اصلی انشعاب غیر مجاز مشخص گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه

*